ຮັບສະໝັກເພື່ອນຮ່ວມງານ:ເພື່ອພັດທະນາຕະຫຼາດໂລກແລະອຸດສາຫະກຳການຢາຂອງລາວ

Date:2022-04-29 Views: 346 Times

ID :HR-2022041901
ວັນທີ່ປະກາດ:26/04/2022
ມື້ກໍານົດການສະຫມັກ:15/05/2022
ພາສາ:English, ໄທ, ຫວຽດນາມ ແລະອື່ນໆ
ພາກວິຊາ: ພາກວິຊາແພດສາດ
ຕໍາແໜ່ງຄວາມຕ້ອງການ: ຫົວໜ້າແພດ
ຮັບສະໝັກຈຳນວນ: 1 ຄົນ
ບໍລິສັດທີີ່ຮັບສະໝັກ: RxLibra Development
ທີ່ຢູ່ບ່ອນເຮັດວຽກ:River Orchid,Vientiane(Google map Plus Code:XHHV+2M)
ທ່ານສາມາດສົ່ງປະຫວັດຫຍໍ້ມາທາງ E-mail:HR@rxlibra.com

ພາບລວມຂອງບໍລິສັດ:
ເພື່ອສືບຕໍ່ການຂະຫຍາຍຕົວທີ່ເລັ່ງລັດຂອງບໍລິສັດພວກເຮົາ, ປະຈຸບັນພວກເຮົາກໍາລັງຊອກຫາຜູ້ທີ່ມີພອນສະຫວັນ,
ມີຄວາມຮູ້ທາງວິຊາການແລະຄວາມສາມາດເຂົ້າຮ່ວມໃນການສ້າງຜະລິດຕະພັນຮ່ວມກັບທີມງານຂອງພວກເຮົາ.
ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ:
1. ຮັບຜິດຊອບສ້າງແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນສົ່ງເສີມເຄືອຂ່າຍ
2. ຮັບຜິດຊອບການປະຕິບັດເນື້ອໃນຂອງເວທີເຄືອຂ່າຍຂອງບໍລິສັດ
3. ຮັບຜິດຊອບການໂຄສະນາ ແລະ ສົ່ງເສີມສື່ສັງຄົມ
4. ຮັບຜິດຊອບການວາງແຜນການເຄື່ອນໄຫວແລກປ່ຽນວິຊາການ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມງານວາງສະແດງ
5. ຮັບຜິດຊອບການຮ່ວມມືກັບພະແນກຊ່ອງທາງເພື່ອຈັດກິດຈະກຳໂຄສະນາ
6. ຮັບຜິດຊອບເລື່ອງອື່ນໆທີ່ມີປະໂຫຍດຕໍ່ການພັດທະນາສີນຄ້າຂອງບໍລິສັດ
ເງື່ອນໄຂຜູ້ສະໝັກ
ມີພື້ນຖານການສຶກສາດ້ານການແພດຫຼືມີປະສົບການເຮັດວຽກນຳຮ້ານຂາຍຢາມາກ່ອນ,ຮູ້ນຳໃຊ້ຊອບແວອອກແບບ
ກຣາຟິກໄດ້ດີ, ແລະ ມີໄຫວພີບດີຮູ້ແກ້ໄຂສະຖານະການສູກເສີນ.

ເງື່ອນໄຂການຈ້າງງານ:
ເຮັດວຽກ 8 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້, ວັນພັກຜ່ອນແມ່ນຕາມກົດລະບຽບຂອງບໍລິສັດທີ່ວາງອອກ.
ໄລຍະເວລາທົດລອງວຽກ: 1 ເດືອນ
ສະວັດດີການ: ເງິນເດືອນພື້ນຖານ ແລະ ມີຄ່າ Commission ຕາມຜົນງານ
 ເງິນເດືອນພື້ນຖານ: 4 ລ້ານກີບ
 ຄະນະກໍາມະການປະຕິບັດ: ຮ່ວມກັນກໍານົດມາດຕະຖານການປະເມີນຜົນ KPI ແລະມາດຕະຖານຄະນະກໍາມະການປະສິດທິພາບກັບການຄຸ້ມຄອງຂອງບໍລິສັດ.
ພວກເຮົາຈະໃຫ້ຄໍາແນະນໍາຢ່າງລະອຽດໃນເວລາເຝຶກອົບຮົມ
ກ່ຽວກັບບໍລິສັດ
ບໍລິສັດ RxLibra ໄດ້ດຳເນີນການພັດທະນາໃນຂົງເຂດສຸຂະພາບ, ການຢາແລະເຄື່ອງມືການແພດ, ແລະສົ່ງເສີມການພັດທະນາຂອງອຸດສາຫະກໍາການແພດ ແລະ ຢາໂດຍຜ່ານເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ. RxLibra Pharmaceutical ບໍລິການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ.
Co., Ltd.Abbreviation: RxLibra Development.Konw More:www.RxLibra.com

ID :HR-2022041902
ວັນທີ່ປະກາດ:26/04/2022
ມື້ກໍານົດການສະຫມັກ:15/05/2022
ພາສາ:English, ໄທ, ຫວຽດນາມ ແລະອື່ນໆ
ພະແນກ: ພະແນກການຕະຫຼາດ
ຕໍາແໜ່ງຄວາມຕ້ອງການ: ຜູ້ຈັດການຕະຫຼາດດ້ານການຂາຍ
ຈຳນວນ: 2 ຄົນ
ບໍລິສັດຮັບສະໝັກ: RxLibra Development
ທີ່ຢູ່ບ່ອນເຮັດວຽກ:River Orchid,Vientiane(Google map Plus Code:XHHV+2M)
ສົນໃຈ ທ່ານສາມາດສົ່ງປະຫວັດຫຍໍ້ມາທາງ: HR@rxlibra.com
ພາບລວມຂອງບໍລິສັດ:
ເພື່ອຂະຫຍາຍທຸລະກິດຕະຫຼາດສາກົນສໍາລັບອຸດສາຫະກໍາການຢາຂອງລາວ, ພວກເຮົາກໍາລັງຊອກຫາຜູ້ທີ່ມີພອນສະຫວັນເພື່ອບຸກເບີກບໍລິສັດແລະເຂົ້າເປັນສ່ວນໜຶງຂອງບໍລິສັດພວກເຮົາ.
ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ:
1. ນໍາພາທີມຂາຍ
2. ສ້າງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາລູກຄ້າ
3. ສົ່ງເສີມການສົ່ງອອກ ແລະ ຂາຍສົ່ງສິນຄ້າຂອງບໍລິສັດ
4. ພັດທະນາຄໍາສັ່ງການຜະລິດຂອງພາກສ່ວນທີສາມ
5. ຕອບສະຫນອງຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ, ຕິດຕາມແລະເຮັດສໍາເລັດຕາມຄໍາສັ່ງຂອງລູກຄ້າ.
6. ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບພະແນກການແພດເພື່ອສົ່ງເສີມການເຕີບໂຕຂອງຜະລິດຕະພັນບໍລິສັດ
ຄຸນສົມບັດ:
ມີພື້ນຖານການສຶກສາດ້ານການແພດຫຼືມີປະສົບການເຮັດວຽກນຳຮ້ານຂາຍຢາມາກ່ອນ,ຮູ້ນຳໃຊ້ອິນເຕີເນັດເພື່ອພັດທະນາ, ເກັ່ງໃນການນຳໃຊ້ຄອມພິວເຕີໃນການຄຸ້ມຄອງເອກະສານ.
ເງື່ອນໄຂການຈ້າງງານ:
ເຮັດວຽກ 8 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້, ວັນພັກຜ່ອນແມ່ນຕາມກົດລະບຽບຂອງບໍລິສັດທີ່ວາງອອກ.
ໄລຍະເວລາທົດລອງວຽກ: 1 ເດືອນ
 ສະວັດດີການ: ເງິນເດືອນພື້ນຖານ ແລະ ມີຄ່າ Commission ຕາມຜົນງານ
 ເງິນເດືອນພື້ນຖານ: 4 ລ້ານກີບ
ຄະນະກໍາມະການປະຕິບັດ : ຮ່ວມກັນກໍານົດ ມາດຕະຖານການປະເມີນຜົນ KPI ແລະ ມາດຕະຖານຄະນະກໍາມະການປະສິດທິພາບກັບການຄຸ້ມຄອງຂອງບໍລິສັດ.
ພວກເຮົາຈະໃຫ້ຄໍາແນະນໍາຢ່າງລະອຽດໃນເວລາເຝຶກອົບຮົມ
ກ່ຽວກັບບໍລິສັດ
ບໍລິສັດ RxLibra ໄດ້ດຳເນີນການພັດທະນາໃນຂົງເຂດສຸຂະພາບ, ການຢາແລະເຄື່ອງມືການແພດ, ແລະສົ່ງເສີມການພັດທະນາຂອງອຸດສາຫະກໍາການແພດ ແລະ ຢາໂດຍຜ່ານເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ. RxLibra Pharmaceutical ບໍລິການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ.
Co., Ltd.Abbreviation: RxLibra Development. Konw More:www.RxLibra.com


ID :HR-2022041903
ວັນທີ່ປະກາດ:26/04/2022
ມື້ກໍານົດການສະຫມັກ:15/05/2022
ພາສາ:English, ໄທ, ຫວຽດນາມ ແລະອື່ນໆ
ພະແນກ: ພະແນກຊ່ອງທາງ
ຕຳແໜ່ງທີ່ຕ້ອງການ: ພະນັກງານການຄ້າຕ່າງປະເທດ (ຜູ້ຂາຍ)
ຈຳນວນ: 4 ຄົນ
ບໍລິສັດຮັບສະໝັກ: RxLibra DevelopmentWorking ທີ່ຢູ່:River Orchid,Vientiane(Google map Plus Code:XHHV+2M)
ສົນໃຈ ທ່ານສາມາດສົ່ງປະຫວັດຫຍໍ້ມາທາງ: HR@rxlibra.com
ພາບລວມ:
ເພື່ອຂະຫຍາຍທຸລະກິດຕະຫຼາດສາກົນສໍາລັບອຸດສາຫະກໍາການຢາຂອງລາວ, ພວກເຮົາກໍາລັງຊອກຫາຜູ້ບຸກເບີກທີ່ມີພອນສະຫວັນເຂົ້າຮ່ວມທີມງານຂອງພວກເຮົາ.
ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ:
1.ຊອກຫາລູກຄ້າໃໝ່ຜ່ານອິນເຕີເນັດ
2. ແນະນໍາຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການຂອງບໍລິສັດໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ
3. ປະຕິບັດຕາມຄໍາສັ່ງຂອງລູກຄ້າ
4. ສໍາເລັດແຜນການສົ່ງເສີມທຸລະກິດທີ່ຈັດໂດຍຜູ້ບໍລິຫານ
ເງື່ອນໄຂຜູ້ສະໝັກ:
ມີພື້ນຖານການສຶກສາ ດ້ານການແພດ ຫຼື ມີປະສົບການເຮັດວຽກ ນຳຮ້ານຂາຍຢາມາກ່ອນ, ຮູ້ນຳໃຊ້ອິນເຕີເນັດເພື່ອພັດທະນາລູກຄ້າ, ເກັ່ງໃນການນຳໃຊ້ຄອມພິວເຕີແລະໃນການຄຸ້ມຄອງເອກະສານ.
ເງື່ອນໄຂການຈ້າງງານ:
ເຮັດວຽກ 8 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້, ວັນພັກຜ່ອນແມ່ນຕາມກົດລະບຽບຂອງບໍລິສັດທີ່ວາງອອກ.
ໄລຍະເວລາທົດລອງ: 1 ເດືອນ
 ສະວັດດີການ: ເງິນເດືອນພື້ນຖານ ແລະ ມີຄ່າ Commission ຕາມຜົນງານ
 ເງິນເດືອນພື້ນຖານ: 4 ລ້ານກີບ
 ຄະນະກຳມະການປະຕິບັດ: ປະຕິບັດຕາມມາດຕະຖານການປະເມີນ KPI ແລະມາດຕະຖານຄະນະກຳມະການປະຕິບັດທີ່ສ້າງຂື້ນໂດຍພະແນກບໍລິຫານ.
ພວກເຮົາຈະໃຫ້ຄໍາແນະນໍາຢ່າງລະອຽດໃນເວລາເຝຶກອົບຮົມ

ກ່ຽວກັບບໍລິສັດ
ບໍລິສັດ RxLibra ໄດ້ດຳເນີນການພັດທະນາໃນຂົງເຂດສຸຂະພາບ, ການຢາແລະເຄື່ອງມືການແພດ, ແລະສົ່ງເສີມການພັດທະນາຂອງອຸດສາຫະກໍາການແພດ ແລະ ຢາໂດຍຜ່ານເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ. RxLibra Pharmaceutical ບໍລິການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ.
Co., Ltd.Abbreviation: RxLibra Development.Konw More:www.RxLibra.com


Link

Poster

Top