• Hiring:RxLibra Recruiting Sales Manager

  ID :HR-2022061501 Posted Date :15/06/2022 Application Deadline:15/09/2022 Language:English Department:Department of channels Demand Position:Sales manager Number of recruits: 2 persons Recruitment company: RxLibra Development Working address:River Orchid,Vientiane(Google map Plus Code:XHHV+2M) Resume E-mail: HR@rxlibra.com OR:Contact HR Overview: To expand international market business for Lao pharmaceutical industry,We are looking for pioneering talent to join our team. Responsibilities: 1. Develop…

 • Hiring:RxLibra Recruiting Internet Media Operations Manager

  ID :HR-2022052301 Posted Date :23/05/2022 Application Deadline:30/06/2022 Language:English Department:Department of Medicine Demand Position: Internet Media Operations Manager,Jobs with similar attributes:Chief Press Release officer、Chief Medical Officer、Chief Pharmacy Officer、Chief Communications Officer. Number of recruits:1 person Recruitment company: RxLibra Working address:River Orchid,T2 Road, Sanjiang Business District,Vientiane(Google map Plus Code:XHHV+2M) Resume E-mail:HR@rxlibra.com OR:Contact HR Overview: In order to continue…

 • ຮັບສະໝັກເພື່ອນຮ່ວມງານ:ເພື່ອພັດທະນາຕະຫຼາດໂລກແລະອຸດສາຫະກຳການຢາຂອງລາວ

  ID :HR-2022041901ວັນທີ່ປະກາດ:26/04/2022 ມື້ກໍານົດການສະຫມັກ:15/05/2022 ພາສາ:English, ໄທ, ຫວຽດນາມ ແລະອື່ນໆພາກວິຊາ: ພາກວິຊາແພດສາດຕໍາແໜ່ງຄວາມຕ້ອງການ: ຫົວໜ້າແພດຮັບສະໝັກຈຳນວນ: 1 ຄົນບໍລິສັດທີີ່ຮັບສະໝັກ: RxLibra Developmentທີ່ຢູ່ບ່ອນເຮັດວຽກ:River Orchid,Vientiane(Google map Plus Code:XHHV+2M)ທ່ານສາມາດສົ່ງປະຫວັດຫຍໍ້ມາທາງ E-mail:HR@rxlibra.com ພາບລວມຂອງບໍລິສັດ:ເພື່ອສືບຕໍ່ການຂະຫຍາຍຕົວທີ່ເລັ່ງລັດຂອງບໍລິສັດພວກເຮົາ, ປະຈຸບັນພວກເຮົາກໍາລັງຊອກຫາຜູ້ທີ່ມີພອນສະຫວັນ,ມີຄວາມຮູ້ທາງວິຊາການແລະຄວາມສາມາດເຂົ້າຮ່ວມໃນການສ້າງຜະລິດຕະພັນຮ່ວມກັບທີມງານຂອງພວກເຮົາ. ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ:1. ຮັບຜິດຊອບສ້າງແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນສົ່ງເສີມເຄືອຂ່າຍ2. ຮັບຜິດຊອບການປະຕິບັດເນື້ອໃນຂອງເວທີເຄືອຂ່າຍຂອງບໍລິສັດ3. ຮັບຜິດຊອບການໂຄສະນາ ແລະ ສົ່ງເສີມສື່ສັງຄົມ4. ຮັບຜິດຊອບການວາງແຜນການເຄື່ອນໄຫວແລກປ່ຽນວິຊາການ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມງານວາງສະແດງ5. ຮັບຜິດຊອບການຮ່ວມມືກັບພະແນກຊ່ອງທາງເພື່ອຈັດກິດຈະກຳໂຄສະນາ6. ຮັບຜິດຊອບເລື່ອງອື່ນໆທີ່ມີປະໂຫຍດຕໍ່ການພັດທະນາສີນຄ້າຂອງບໍລິສັດເງື່ອນໄຂຜູ້ສະໝັກມີພື້ນຖານການສຶກສາດ້ານການແພດຫຼືມີປະສົບການເຮັດວຽກນຳຮ້ານຂາຍຢາມາກ່ອນ,ຮູ້ນຳໃຊ້ຊອບແວອອກແບບກຣາຟິກໄດ້ດີ, ແລະ ມີໄຫວພີບດີຮູ້ແກ້ໄຂສະຖານະການສູກເສີນ. ເງື່ອນໄຂການຈ້າງງານ:ເຮັດວຽກ 8 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້, ວັນພັກຜ່ອນແມ່ນຕາມກົດລະບຽບຂອງບໍລິສັດທີ່ວາງອອກ.ໄລຍະເວລາທົດລອງວຽກ: 1 ເດືອນສະວັດດີການ: ເງິນເດືອນພື້ນຖານ ແລະ ມີຄ່າ Commission ຕາມຜົນງານ ເງິນເດືອນພື້ນຖານ: 4 ລ້ານກີບ ຄະນະກໍາມະການປະຕິບັດ:…

 • Hiring:RxLibra Recruiting Foreign trade clerk(Seller) 

  ID :HR-2022041903 Posted Date :20/04/2022 Application Deadline:15/05/2022 Language:English Department:Department of channels Demand Position:Foreign trade clerk(Seller)  Number of recruits: 4 persons Recruitment company: RxLibra Development Working address:River Orchid,Vientiane(Google map Plus Code:XHHV+2M) Resume E-mail: HR@rxlibra.com OR:Contact HR Overview: To expand international market business for Lao pharmaceutical industry,We are looking for pioneering talent to join our…

 • Hiring:RxLibra Recruiting Sales channel manager

  ID :HR-2022041902 Posted Date :20/04/2022 Application Deadline:15/05/2022 Language:English Department:Department of channels Demand Position:Sales channel manager Number of recruits: 2 persons Recruitment company: RxLibra Development Working address:River Orchid,Vientiane(Google map Plus Code:XHHV+2M) Resume E-mail: HR@rxlibra.com OR:Contact HR Overview: To expand international market business for Lao pharmaceutical industry,We are looking for pioneering talent to join our team.…

 • Hiring:RxLibra Recruiting Chief Medical Officer

  ID :HR-2022041901 Posted Date :20/04/2022 Application Deadline:15/05/2022 Language:English Department:Department of Medicine Demand Position:Chief Medical Officer Number of recruits:1 person Recruitment company: RxLibra Development Working address:River Orchid,Vientiane(Google map Plus Code:XHHV+2M) Resume E-mail:HR@rxlibra.com OR:Contact HR Overview: In order to continue our accelerated growth, we are currently looking for talents with academic knowledge and brand building ability…


Top