Total 1 pages / 1 results
  • Fabiflu(Favipiravir)ฟาวิพิราเวียร์

    Fabiflu(Favipiravir)ฟาวิพิราเวียร์

    ฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) หรือที่รู้จักกันในชื่อ T-705 หรือ Avigan เป็นยาต้านไวรัสที่พัฒนาโดยบริษัทโตยามะเคมิคอล (富山化学工業) ของประเทศญี่ปุ่น มีฤทธิ์ต่อต้านอาร์เอ็นเอไวรัสหลายชนิด ​ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ได้รับการศึกษาแบบสุ่มในประเทศจีนเพื่อทำการทดลองรักษาโรค COVID-19 (โรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019)…


Top