• 1 in 10 medical products in developing countries is substandard or falsified

  Reprint News release (28 November 2017) WHO urges governments to take action An estimated 1 in 10 medical products circulating in low- and middle-income countries is either substandard or falsified, according to new research from WHO. This means that people are taking medicines that fail to treat or prevent disease. Not…

 • Hiring:RxLibra Recruiting Internet Media Operations Manager

  ID :HR-2022052301 Posted Date :23/05/2022 Application Deadline:30/06/2022 Language:English Department:Department of Medicine Demand Position: Internet Media Operations Manager,Jobs with similar attributes:Chief Press Release officer、Chief Medical Officer、Chief Pharmacy Officer、Chief Communications Officer. Number of recruits:1 person Recruitment company: RxLibra Working address:River Orchid,T2 Road, Sanjiang Business District,Vientiane(Google map Plus Code:XHHV+2M) Resume E-mail:HR@rxlibra.com OR:Contact HR Overview: In order to continue…

 • Lao pharmaceutical industry pays close attention to the progress of monkeypox infection and makes initial plans

  Vientiane,Laos PDR, May 21, 2022 /LienTeh/ Yesterday,Members of several leading pharmaceutical companies in Laos discussed the spread of monkeypox and reached a preliminary plan. Companies involved in the formulation of the plan include:RxLibra、SaiLin-Bio、BioSpring、DAXIONG Pharma...etc. The above companies initially selected Tecovirimat as the treatment drug for monkeypox, and started to study the production…

 • ຮັບສະໝັກເພື່ອນຮ່ວມງານ:ເພື່ອພັດທະນາຕະຫຼາດໂລກແລະອຸດສາຫະກຳການຢາຂອງລາວ

  ID :HR-2022041901ວັນທີ່ປະກາດ:26/04/2022 ມື້ກໍານົດການສະຫມັກ:15/05/2022 ພາສາ:English, ໄທ, ຫວຽດນາມ ແລະອື່ນໆພາກວິຊາ: ພາກວິຊາແພດສາດຕໍາແໜ່ງຄວາມຕ້ອງການ: ຫົວໜ້າແພດຮັບສະໝັກຈຳນວນ: 1 ຄົນບໍລິສັດທີີ່ຮັບສະໝັກ: RxLibra Developmentທີ່ຢູ່ບ່ອນເຮັດວຽກ:River Orchid,Vientiane(Google map Plus Code:XHHV+2M)ທ່ານສາມາດສົ່ງປະຫວັດຫຍໍ້ມາທາງ E-mail:HR@rxlibra.com ພາບລວມຂອງບໍລິສັດ:ເພື່ອສືບຕໍ່ການຂະຫຍາຍຕົວທີ່ເລັ່ງລັດຂອງບໍລິສັດພວກເຮົາ, ປະຈຸບັນພວກເຮົາກໍາລັງຊອກຫາຜູ້ທີ່ມີພອນສະຫວັນ,ມີຄວາມຮູ້ທາງວິຊາການແລະຄວາມສາມາດເຂົ້າຮ່ວມໃນການສ້າງຜະລິດຕະພັນຮ່ວມກັບທີມງານຂອງພວກເຮົາ. ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ:1. ຮັບຜິດຊອບສ້າງແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນສົ່ງເສີມເຄືອຂ່າຍ2. ຮັບຜິດຊອບການປະຕິບັດເນື້ອໃນຂອງເວທີເຄືອຂ່າຍຂອງບໍລິສັດ3. ຮັບຜິດຊອບການໂຄສະນາ ແລະ ສົ່ງເສີມສື່ສັງຄົມ4. ຮັບຜິດຊອບການວາງແຜນການເຄື່ອນໄຫວແລກປ່ຽນວິຊາການ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມງານວາງສະແດງ5. ຮັບຜິດຊອບການຮ່ວມມືກັບພະແນກຊ່ອງທາງເພື່ອຈັດກິດຈະກຳໂຄສະນາ6. ຮັບຜິດຊອບເລື່ອງອື່ນໆທີ່ມີປະໂຫຍດຕໍ່ການພັດທະນາສີນຄ້າຂອງບໍລິສັດເງື່ອນໄຂຜູ້ສະໝັກມີພື້ນຖານການສຶກສາດ້ານການແພດຫຼືມີປະສົບການເຮັດວຽກນຳຮ້ານຂາຍຢາມາກ່ອນ,ຮູ້ນຳໃຊ້ຊອບແວອອກແບບກຣາຟິກໄດ້ດີ, ແລະ ມີໄຫວພີບດີຮູ້ແກ້ໄຂສະຖານະການສູກເສີນ. ເງື່ອນໄຂການຈ້າງງານ:ເຮັດວຽກ 8 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້, ວັນພັກຜ່ອນແມ່ນຕາມກົດລະບຽບຂອງບໍລິສັດທີ່ວາງອອກ.ໄລຍະເວລາທົດລອງວຽກ: 1 ເດືອນສະວັດດີການ: ເງິນເດືອນພື້ນຖານ ແລະ ມີຄ່າ Commission ຕາມຜົນງານ ເງິນເດືອນພື້ນຖານ: 4 ລ້ານກີບ ຄະນະກໍາມະການປະຕິບັດ:…

 • ALBA CONECET: Get a Job!

  ປະກາດການໂຄສະນາການຈ້າງງານຟຣີ -ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃນທົ່ວໂລກໄດ້ຂັດຂວາງການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ການຈ້າງງານຫຼຸດລົງ. ໂຄງການ ALBA Connect ມີຈຸດປະສົງເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ພະນັກງານໃນລາວຊອກຫາໂອກາດວຽກເຮັດງານທຳໃນອຸດສາຫະກຳການຢາ. ພວກເຮົາຈະໂຄສະນາໂຄງການອອນໄລນ໌ແລະໃນຕົວເມືອງ, ໂດຍສະເພາະພວກເຮົາຈະລົງໂຄສະນາແລະໂປສເຕີໃນມະຫາວິທະຍາໄລ, ເມືອງທຸລະກິດ. ເງື່ອນໄຂການເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ ສະຖາບັນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມຕ້ອງຕອບສະຫນອງເງື່ອນໄຂພື້ນຖານຕໍ່ໄປນີ້ໃນເວລາດຽວກັນ. ຮັບສະເພາະສິ່ງພິມຈາກສະຖາບັນ ປະຈຸບັນການປະກາດຮັບສະໝັກວຽກຈາກອົງການ ຫຼື ອົງການຈັດຕັ້ງໃນຂະແໜງອຸດສາຫະກຳການແພດ ແລະ ຮ້ານຂາຍຢາ. ປະກາດຮັບສະໝັກວຽກແມ່ນໄດ້ຜ່ານ: [HR-Nith] ຢູ່ໃນ [ຊ່ອງທາງວຽກ] ຂອງ lienTeh. ປະເພດອົງການຈັດຕັ້ງ ສະຖາບັນການແພດ: ໂຮງຮຽນການແພດ, ໂຮງຫມໍ, ຄລີນິກ, ໂຮງງານຜະລິດຢາ, ຮ້ານຂາຍຢາ, ບໍລິສັດການຄ້າ, ແລະອື່ນໆ. ທີມ​ກູ້​ໄພ​: ທີມ​ງານ​ກູ້​ໄພ​ການ​ແພດ​ແລະ​ທີມ​ກູ້​ໄພ​ມື​ອາ​ຊີບ​ອື່ນໆ​. ອົງການຈັດຕັ້ງອື່ນໆ: ເຊັ່ນ: ສະມາຄົມອຸດສາຫະກໍາຢາ, ແລະອື່ນໆ. ຂໍ້ມູນວຽກ 1. ໂລໂກ້ຂອງບໍລິສັດຮັບສະໝັກພະນັກງານ. 2. ເອກະສານລະອຽດໃນການສະໝັກຕໍາແໜ່ງງານ. 3. ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ HR ຂອງບໍລິສັດຮັບສະໝັກ.…

 • Hiring:RxLibra Recruiting Foreign trade clerk(Seller) 

  ID :HR-2022041903 Posted Date :20/04/2022 Application Deadline:15/05/2022 Language:English Department:Department of channels Demand Position:Foreign trade clerk(Seller)  Number of recruits: 4 persons Recruitment company: RxLibra Development Working address:River Orchid,Vientiane(Google map Plus Code:XHHV+2M) Resume E-mail: HR@rxlibra.com OR:Contact HR Overview: To expand international market business for Lao pharmaceutical industry,We are looking for pioneering talent to join our…

 • Hiring:RxLibra Recruiting Sales channel manager

  ID :HR-2022041902 Posted Date :20/04/2022 Application Deadline:15/05/2022 Language:English Department:Department of channels Demand Position:Sales channel manager Number of recruits: 2 persons Recruitment company: RxLibra Development Working address:River Orchid,Vientiane(Google map Plus Code:XHHV+2M) Resume E-mail: HR@rxlibra.com OR:Contact HR Overview: To expand international market business for Lao pharmaceutical industry,We are looking for pioneering talent to join our team.…

 • Hiring:RxLibra Recruiting Chief Medical Officer

  ID :HR-2022041901 Posted Date :20/04/2022 Application Deadline:15/05/2022 Language:English Department:Department of Medicine Demand Position:Chief Medical Officer Number of recruits:1 person Recruitment company: RxLibra Development Working address:River Orchid,Vientiane(Google map Plus Code:XHHV+2M) Resume E-mail:HR@rxlibra.com OR:Contact HR Overview: In order to continue our accelerated growth, we are currently looking for talents with academic knowledge and brand building ability…

 • Ronapreve Approved for Additional Indication as a Preventive Treatment of Symptomatic COVID-19 in Japan

  TOKYO, November 5, 2021 Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. (TOKYO: 4519) announced that it obtained approval from the Ministry of Health, Labour and Welfare (MHLW) for the anti-SARS-CoV-2 monoclonal antibody RONAPREVE® [generic name: casirivimab (genetical recombination) /imdevimab (genetical recombination)] for the additional indication of the prevention of symptomatic SARS-CoV-2 infection (COVID-19). The Special…

 • Bronchitol(Mannitol)approved in Swissin for treat Cystic Fibrosis

  FREIENBACH, Switzerland–04.11.2021 EffRx Pharmaceuticals SA, a commercial-stage company that commercializes niche and orphan medicines in Switzerland and Europe, today announced that Swissmedic has approved Bronchitol® (inhaled mannitol) for the treatment of cystic fibrosis (CF) in adults and in children aged 6 years and above as add‐on to other medicines. The clinical…


Top