LienTeh แนะนำ: การพยาบาลครอบครัวสำหรับการติดเชื้อ COVID-19

Date:2021-08-11 Views: 638 Times
Contents hide

วัตถุประสงค์ในการรวบรวม

ในช่วงการระบาดใหญ่ของโคโรนาไวรัส (โควิด-19) ทั่วโลก เราควรให้ความรู้ด้านการพยาบาลแก่คนทั่วไปในประเทศด้อยพัฒนาและภูมิภาคที่ไม่มีการเข้าถึงทรัพยากรทางการแพทย์ เพื่อเพิ่มอัตราการรอดชีวิต

คู่มือนี้เป็นแนวทางชั่วคราว โปรดอย่าอ้างอิงหากคุณสามารถขอความช่วยเหลือจากองค์กรทางการแพทย์ได้

 • คำสำคัญ:โควิด-19 การดูแลตนเองในพื้นที่ที่ไม่มีเงื่อนไขทางการแพทย์
 • วัตถุประสงค์:About LienTeh
 • ลิขสิทธิ์:CC BY-NC-SA 4.0

รับสมัครจิตอาสา

1.แปล

คู่มือนี้จำเป็นต้องแปลเป็นภาษาต่างๆ เอกสารนี้ได้รับการแปลด้วยเครื่อง

2.การพิสูจน์อักษร

หวังว่าผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากขึ้นจะชี้ให้เห็นถึงความไร้เหตุผลในคู่มือนี้ และเพิ่มแผนการปฏิบัติการเพิ่มเติม

3.ติดต่อเรา

บทความนี้ได้รับการแปลโดยคอมพิวเตอร์และยังไม่ได้รับการยืนยัน หากมีข้อผิดพลาดประการใดโปรดติดต่อเรา

Emailcare@lienteh.net


การวินิจฉัย: วิธีการตัดสินการติดเชื้อ?

การวินิจฉัยความล่าช้า(ก่อนเริ่มมีอาการ)

 1. การตรวจสอบสาเหตุ: การทดสอบกรดนิวคลีอิก Coronavirus ใหม่ (บวก?)
 2. การตรวจทางซีรั่มวิทยา: การทดสอบแอนติบอดี IgM เฉพาะสำหรับ Coronavirus ใหม่ (เป็นบวก?)

การวินิจฉัยหลังเริ่มมีอาการ

 1. การตรวจสอบสาเหตุ: การทดสอบกรดนิวคลีอิก Coronavirus ใหม่ (บวก?)
 2. การตรวจทางซีรั่มวิทยา: การทดสอบแอนติบอดี IgM เฉพาะสำหรับ Coronavirus ใหม่ (เป็นบวก?)
 3. การตรวจด้วยภาพทรวงอก: ความแตกต่างทางพยาธิวิทยา (ไม่ว่าจะเป็นการรวมตัวของปอด น้ำในเยื่อหุ้มปอดที่หายาก การขยายตัวของเงาหัวใจและอาการบวมน้ำที่ปอดหรือไม่)

สำหรับพื้นที่ที่ไม่มีเงื่อนไขทางเทคนิค ส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับลักษณะดังต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบว่าติดเชื้อ COVID-19:

การวินิจฉัยประวัติการแพร่ระบาด

 1. ประวัติการเดินทางหรือประวัติถิ่นที่อยู่ของชุมชนที่รายงานเคสภายใน 14 วันก่อนเริ่มมีอาการของโรค
 2. มีประวัติการติดต่อกับผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือไม่แสดงอาการภายใน 14 วันก่อนเริ่มมีอาการ
 3. ผู้ป่วยที่มีอาการไข้หรืออาการทางเดินหายใจที่สัมผัสกับชุมชนการรายงานกรณีของตนเองภายใน 14 วันก่อนเริ่มมีอาการของโรค
 4. การรวมตัว (2 รายขึ้นไปมีไข้และ/หรือมีอาการระบบทางเดินหายใจในพื้นที่เล็กๆ เช่น บ้าน ที่ทำงาน โรงเรียน และที่อื่นๆ ภายใน 14 วัน)

การวินิจฉัยอาการทางคลินิก

ทุกกลุ่มอายุควรพิจารณาว่าจะติดเชื้อ COVID-19 หรือไม่ หากมีไข้และ/หรือไอ ร่วมกับมีอาการหายใจลำบากหรือหายใจลำบาก เจ็บหน้าอก หรือแน่นหน้าอก หรือไม่สามารถพูดหรือกระทำการใดๆ ได้

1.อาการที่พบบ่อยที่สุดของ covid-19 คือ มีไข้ และ/หรือ อาการทางระบบทางเดินหายใจ ได้แก่

 • ไข้
 • อาการไอแห้ง
 • ความเหนื่อยล้า

2.อาการอื่นๆ ที่พบได้น้อยอื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อผู้ป่วยบางราย ได้แก่:

 • สูญเสียรสชาติหรือกลิ่น
 • คัดจมูก
 • เยื่อบุตาอักเสบ (หรือที่เรียกว่าตาแดง)
 • เจ็บคอ
 • ปวดศีรษะ
 • ปวดกล้ามเนื้อหรือข้อ
 • ผื่นผิวหนังประเภทต่างๆ
 • คลื่นไส้หรืออาเจียน
 • ท้องเสีย
 • หนาวสั่นหรือเวียนศีรษะ

3.อาการของโรคโควิด-19 ที่รุนแรง ได้แก่

 • หายใจถี่
 • เบื่ออาหาร
 • ความสับสน
 • เจ็บหรือกดทับที่หน้าอกอย่างต่อเนื่อง
 • อุณหภูมิสูง, สูงกว่า 38 °C

4.อาการอื่นๆ ที่พบได้น้อยคือ:

 • หงุดหงิด
 • ความสับสน
 • สติลดลง (บางครั้งเกี่ยวข้องกับอาการชัก)
 • ความวิตกกังวล
 • ภาวะซึมเศร้า
 • ความผิดปกติของการนอนหลับ

5.ภาวะแทรกซ้อนทางระบบประสาทที่รุนแรงและหายากมากขึ้น เช่น:

 • จังหวะ
 • สมองอักเสบ
 • เพ้อ
 • เสียหายของเส้นประสาท

การตัดสินที่รุนแรง (วิธีการที่ไม่มีเครื่องมือและอุปกรณ์)

1.หายใจถี่ (อัตราการหายใจเพิ่มขึ้น, หายใจลำบาก, เริ่มช่วยหายใจ)

อัตราการหายใจ (RR): อัตราการหายใจปกติของผู้ใหญ่คือ 16 ~ 20 ครั้ง / นาที และเด็ก 30 ~ 40 ครั้ง / นาที อัตราการหายใจของเด็กลดลงถึงระดับผู้ใหญ่ตามอายุ RR ถูกวัดโดยการนับไพ่

ผู้ใหญ่ (อายุมากกว่า 14 ปี): หายใจถี่ RR ≥ 30 ครั้ง / นาที

เด็ก (อายุต่ำกว่า 14 ปี): หายใจถี่

 • อายุน้อยกว่า 2 เดือน RR ≥ 60 ครั้ง / นาที
 • 2 ~ 12 เดือน RR ≥ 50 ครั้ง / นาที
 • 1 ~ 5 ปี RR ≥ 40 ครั้ง / นาที
 • อายุ 5 ขวบ RR ≥ 30 ครั้ง / นาที

2.มีไข้สูงติดต่อกันเกิน 3 วัน

 • อุณหภูมิสูงกว่า 38 ° C
 • ช็อค
 • ระบบทางเดินหายใจล้มเหลว: รวมกับความล้มเหลวในการทำงานของอวัยวะอื่น

กักกัน: การแยกและการแยก, การตั้งค่าห้องแยก?

การกักกัน

ผู้ป่วย Covid-19 ที่ได้รับการดูแลที่บ้านควรแยกกันในห้องแยก หากไม่สามารถทำได้ ให้รักษาระยะห่างจากผู้ป่วยอย่างน้อย 1 เมตร (หากไม่มีห้องแยก สามารถติดตั้งห้องแยกชั่วคราวด้วยผ้าพลาสติกได้)

ห้ามผู้เยี่ยมชมเข้าบ้าน ผู้ป่วยและบุคคลอื่นในห้องเดียวกันควรสวมหน้ากากอนามัย

ห้องแยกผู้ป่วยและพื้นที่ส่วนกลางจะต้องมีการระบายอากาศที่ดีและหน้าต่างจะต้องเปิดเมื่อปลอดภัย

วิธีการจัดห้องแยกตัวที่บ้าน?

ลองเลือกห้องที่ตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้เป็นห้องแยก:

 • เลือกห้องที่มีหน้าต่าง เปิดหน้าต่างระบายอากาศอย่างน้อยวันละสองครั้งเป็นเวลาอย่างน้อยครั้งละ 30 นาที
 • เลือกห้องที่มีห้องน้ำแยกต่างหากเพื่อเก็บอุปกรณ์ฆ่าเชื้อ
 • เลือกห้องชั้นในสุดของบ้านทั้งหลัง กล่าวคือ เข้าห้องอื่นโดยไม่ผ่านห้องแยก
 • เลือกห้องที่ไม่หันไปทางถนนและหันหน้าไปทางคนน้อย ห้องแยกจะต้องโพสต์คำเตือนบนหน้าต่างหรือนอกหน้าต่างเช่นเดียวกับที่ประตู: ห้องแยก Xinguan อย่าเข้าใกล้!
 • ห้ามเก็บของใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น เสื้อผ้า ยกเว้นอุปกรณ์ทางการแพทย์ไว้ในห้อง

ตั้งห้องแยก

แม้ว่าจะเป็นการยากที่จะตั้งค่าห้องแรงดันลบที่บ้าน แต่ก็สามารถตั้งค่าห้องแยกที่มีไอเสียตามทิศทางได้

ห้องบัฟเฟอร์

การแยกบัฟเฟอร์อากาศขาเข้า:

ห้องบัฟเฟอร์อากาศขนาดเล็กจะต้องตั้งไว้ที่ทางเข้าห้องแยกด้วยผ้าพลาสติกหรือวัสดุที่มีความหนาแน่นสูงอื่น ๆ และผ้ากั้น "Π" จะต้องปิดสนิทจากหลังคาถึงพื้น เมื่อพยาบาลเข้าและออก ขั้นแรกให้เปิดม่านประตูชั้นแรก วางม่านประตูชั้นแรกลง จากนั้นเปิดม่านประตูชั้นที่สองเพื่อชะลอการไหลของอากาศเมื่อเข้าและออก พื้นที่กันชนยังทำหน้าที่เป็นพื้นที่ขนถ่ายอุปกรณ์ป้องกันสำหรับเจ้าหน้าที่พยาบาล การวางไม้แขวนเสื้อ ตู้เก็บน้ำยาฆ่าเชื้อ และอ่างล้างหน้า

แผ่นทางเข้าประตู:

ปูแผ่นที่ดูดซับของเหลวได้บนพื้นห้องบัฟเฟอร์อากาศ ซึ่งสามารถทำจากผ้าฝ้าย/ป่านและวัสดุอื่นๆ คุณสามารถฉีด “คลอรีนที่มีสารฆ่าเชื้อ” (อ้างอิง: การฆ่าเชื้อในสิ่งแวดล้อม) บนแผ่นรองเพื่อช่วยฆ่าเชื้อที่พื้นรองเท้า

เพิ่มห้องบัฟเฟอร์ที่ประตูห้องน้ำ:

หากคุณอาศัยอยู่ในอาคารที่มีผู้ป่วยมงกุฎรายใหม่ ให้จัดห้องกั้นที่ประตูห้องน้ำ และสวมหน้ากากเมื่อเข้าห้องน้ำ นอกจากนี้ แจ้งผู้พักอาศัยทั้งอาคารให้ดำเนินการด้วย

ห้องบัฟเฟอร์ชั่วคราวทำจากผ้าที่มีความหนาแน่นสูง(Temporary buffer chamber made of high density fabric)

ทิศทางไอเสีย

การระบายอากาศตามทิศทางของพัดลมไฟฟ้า:

หาพัดลมไฟฟ้าตั้งโต๊ะสำหรับใช้ในครัวเรือนเป็นพัดลมดูดอากาศ ถอดกระจกหน้าต่างตามแนวทแยงมุม / ใต้ประตู ต่อพัดลมเข้ากับหน้าต่าง หันหน้าไปทางหน้าต่าง (ด้านที่มีลมแรง) ปิดผนึกหน้าต่างไอเสียด้วยกาวใสหรือวัสดุที่คล้ายกัน เปิดเครื่อง กำลังพัดลมและปรับเข้าเกียร์ที่ช้าที่สุด

ไอเสียทิศทางท่อแคบ:

หากไม่มีพัดลมไฟฟ้า อุปกรณ์ไอเสียแบบมีทิศทางสามารถทำได้โดยใช้เอฟเฟกต์ท่อแคบ ดังแสดงในรูปต่อไปนี้: nped ทำจากขวดโค้กเสียและกระดาษแข็ง ช่องเปิดท่อขนาดเล็กคือช่องระบายอากาศ และช่องเปิดท่อขนาดเล็กหันออกไปทางหน้าต่าง ถ้าเป็นไปได้ สามารถสร้าง nped ได้ 2 อัน โดยมีช่องลมเข้าจากหน้าต่างที่อยู่เหนือลมและช่องลมออกจากช่องลมด้านล่าง เพื่อเร่งการไหลของอากาศในห้องแยก ในพื้นที่เขตร้อน nped ยังช่วยลดอุณหภูมิในห้องได้อีกด้วย

อุปกรณ์ท่อไอเสียท่อแคบ(Narrow pipe exhaust device,NPED)

การปล่อยตัวแยก: ผู้ป่วยครอบฟันรายใหม่ควรแยกที่บ้านนานแค่ไหน?

ผู้ป่วยโควิด-19 ที่ได้รับการดูแลที่บ้านควรแยกไว้ต่างหาก ควรแยกผู้ที่มีอาการออกอย่างน้อย 10 วันหลังจากวันแรกที่มีอาการจนกว่าโรคจะหายขาด จากนั้นให้แยกผู้ป่วยออกไปอีก 3 วันหลังจากสิ้นสุดอาการ เกณฑ์การสิ้นสุดการแยก:

 1. อุณหภูมิร่างกายกลับสู่ปกตินานกว่า 3 วัน: ไม่มีไข้
 2. อาการระบบทางเดินหายใจดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ: ไม่มีอาการระบบทางเดินหายใจ

หากมีอุปกรณ์เทคโนโลยีทางการแพทย์:

 1. การถ่ายภาพปอดแสดงให้เห็นการปรับปรุงอย่างมีนัยสำคัญในรอยโรค exudative เฉียบพลัน
 2. การทดสอบกรดนิวคลีอิกของตัวอย่างทางเดินหายใจเป็นลบสองครั้งติดต่อกัน (เวลาสุ่มตัวอย่างอย่างน้อย 24 ชั่วโมง)
 3. ควรแยกผู้ที่ไม่มีอาการออกอย่างน้อย 10 วันหลังจากการทดสอบกรดนิวคลีอิกเป็นบวก

การฆ่าเชื้อ : พยาบาลป้องกันตนเอง ทำความสะอาดสิ่งแวดล้อม และกำจัดของเสียทางการแพทย์

ข้อกำหนดพื้นฐานสำหรับการคุ้มครองการพยาบาล

1.เจ้าหน้าที่พยาบาล:

จัดตั้งเจ้าหน้าที่พยาบาลอิสระที่ติดต่อได้เฉพาะผู้ป่วยเท่านั้น ถ้าเป็นไปได้ ให้จำกัดจำนวนเจ้าหน้าที่พยาบาลไว้เฉพาะคนที่ไม่มีโรคพื้นฐาน

2.ของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวันของผู้ป่วย:

ผู้ป่วยเตรียมชุดจาน ตะเกียบ ถ้วย หม้อ และเครื่องนอนแยกกัน อาหารของผู้ป่วยสามารถใช้ได้โดยผู้ป่วยเท่านั้นและทำความสะอาดแยกต่างหาก หากไม่มีคลอรีนที่มีสารฆ่าเชื้อ ให้ใช้หม้อแยกต่างหากเป็นหม้อฆ่าเชื้อ แล้วต้มสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันเหล่านี้ด้วยน้ำเดือด

3.วิธีการต้มฆ่าเชื้อ:

สิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันของผู้ป่วยควรต้มด้วยน้ำเดือด 100 ℃เป็นเวลา 10 นาที (นาที) วิธีนี้ใช้สำหรับฆ่าเชื้อเครื่องมือผ่าตัดทั่วไป ท่อยางและหลอดฉีดยา น้ำดื่ม และเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร

ข้อกำหนดการคุ้มครองเจ้าหน้าที่พยาบาล

1.อุปกรณ์ป้องกัน

เจ้าหน้าที่พยาบาลต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันดังต่อไปนี้เมื่อเข้าสู่พื้นที่แยก:

 1. หน้ากากป้องกันทางการแพทย์เหนือ N95 (ทางเลือกอื่น: หน้ากากที่ทำเองด้วยผ้ากอซหรือผ้าฝ้ายประมาณ 18 ชั้น)
 2. แว่นตา (ทางเลือก: แว่นตาว่ายน้ำ)
 3. หน้าจอป้องกันใบหน้า (ทางเลือก: หมวกกันน็อคมอเตอร์ไซค์)
 4. ชุดป้องกันทางการแพทย์ (ทางเลือก: เสื้อกันฝนพลาสติก)
 5. ถุงมือยางไนไตรล์แบบใช้แล้วทิ้ง (ทางเลือก: ถุงมือพลาสติกสำหรับล้างจาน)
 6. รองเท้าทำงานพิเศษ (รองเท้าบูทยาง) (ทางเลือก: รองเท้ากันฝน)
 7. ที่คลุมรองเท้ากันน้ำ (ทางเลือก: ถุงขยะพลาสติก)

เมื่อนำรูปแบบอื่นมาใช้ ให้ห่อถุงมือ เสื้อกันฝน กระเป๋ารองเท้า ฯลฯ ทั้งหมดด้วยเทปใสโดยไม่เว้นช่องว่าง

2.ลำดับการสวมใส่

เมื่อพยาบาลและผู้ป่วยอยู่ในห้องเดียวกัน ห้ามสัมผัสใบหน้าตลอดกระบวนการ หลังจากออกจากห้องแล้ว ให้ทิ้งหน้ากากอนามัยและล้างมือ

 1. ถอดเสื้อผ้าและเครื่องประดับส่วนตัว และเปลี่ยนเป็นชุดผ่าตัดและรองเท้าทำงานที่ซักได้ (พลาสติกหรือยาง) ในบริเวณที่สะอาด (ทางเลือก: พื้นที่สาธารณะที่ใช้ร่วมกัน เช่น ห้องนั่งเล่นที่บ้าน กางเกงขายาวพิเศษ)
 2. เข้าไปในบริเวณสวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (ทางเลือก: ห้องน้ำที่บ้าน)
 3. ล้างมือให้สะอาด (ทางเลือก: ล้างด้วยสบู่และน้ำประปา)
 4. สวมหมวกทำงานแบบใช้แล้วทิ้ง (ทางเลือก: ถุงพลาสติกใช้แล้วทิ้งที่คลุมผมและหู)
 5. สวมหน้ากากป้องกันทางการแพทย์ (ทางเลือก: ทำหน้ากากด้วยผ้ากอซหรือผ้าฝ้ายประมาณ 18 ชั้น)
 6. สวมถุงมือแพทย์แบบใช้แล้วทิ้ง (ลาเท็กซ์หรือไนไตรล์) (ทางเลือกอื่น: ถุงมือพลาสติกสำหรับล้างจาน)
 7. สวมชุดป้องกันการรั่วไหลแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง (ผ้ากันเปื้อนกันน้ำ ถ้าจำเป็น) (ทางเลือกอื่น: รองเท้ากันฝน)
 8. สวมรองเท้าบูทกันน้ำแบบใช้แล้วทิ้งและรองเท้าบูทกันน้ำหากจำเป็น (ทางเลือกอื่น: รองเท้ากันฝน)
 9. สวมหน้ากากป้องกันใบหน้าแบบใช้แล้วทิ้ง (ทางเลือก: หมวกกันน็อคมอเตอร์ไซค์)
 10. สวมถุงมือไนไตรแบบใช้แล้วทิ้ง (ทางเลือกอื่น: ถุงมือพลาสติกสำหรับล้างจาน)

3.ลำดับการขนถ่าย

เขตกันชนใช้เป็นพื้นที่ขนถ่าย ถังพลาสติกพิเศษสองถังพร้อมฝาปิดถูกจัดเตรียมไว้ในบริเวณขนถ่าย สำหรับอุปกรณ์ป้องกันที่ไม่ได้บรรจุ ถังหนึ่งถังสำหรับอุปกรณ์แบบใช้แล้วทิ้งและอีกถังหนึ่งสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ซ้ำได้

 1. ฆ่าเชื้อถุงมือไนไตรล์แบบใช้แล้วทิ้ง (ก่อนออกจากห้องแยก: 1. ขัดมือด้วยแป้งฝุ่น 2. ล้างมือทั้งสองข้างด้วยน้ำเกลือปกติ ความเข้มข้นของน้ำเกลือปกติคือ 0.9% กล่าวคือ มีโซเดียมคลอไรด์ 0.9 กรัมบรรจุอยู่ใน 100 มล. ของน้ำเกลือปกติ)
 2. ออกจากห้องแยกและเข้าสู่พื้นที่ขนถ่ายปูด้วยเสื่อกันน้ำแบบใช้แล้วทิ้ง (ทางเลือก: บัฟเฟอร์เมื่อขนถ่าย)
 3. ถอดถุงมือไนไตรล์แบบใช้แล้วทิ้ง
 4. ถุงมือแพทย์แบบใช้แล้วทิ้ง (เช่นเดียวกัน 1)
 5. ถอดหน้าจอป้องกันแบบใช้แล้วทิ้ง
 6. ถอดชุดป้องกันน้ำรั่วแบบใช้แล้วทิ้ง (ถอดผ้ากันเปื้อนกันน้ำออกก่อน) และฝาครอบบูตกันน้ำแบบใช้แล้วทิ้ง (หรือรองเท้าบูทกันน้ำ)
 7. ถุงมือแพทย์แบบใช้แล้วทิ้ง (เช่นเดียวกัน 1)
 8. แล้วฆ่าเชื้อรองเท้าทำงานที่ซักได้ (ibid. 1)
 9. ถุงมือแพทย์แบบใช้แล้วทิ้ง (เช่นเดียวกัน 1)
 10. ถอดถุงมือแพทย์แบบใช้แล้วทิ้ง (เช่นเดียวกัน 1)
 11. การฆ่าเชื้อด้วยมือ (เหมือนกัน 1)
 12. สวมถุงมือแพทย์แบบใช้แล้วทิ้ง
 13. ถอดหน้ากากป้องกันทางการแพทย์
 14. ถอดฝาครอบการทำงานแบบใช้แล้วทิ้ง
 15. ค่อยๆ ม้วนแผ่นกันน้ำแบบใช้แล้วทิ้งแล้วใส่ลงในถุงขยะ
 16. การฆ่าเชื้อด้วยมือ (เหมือนกัน 1)
 17. ถอดถุงมือแพทย์แบบใช้แล้วทิ้ง (เช่นเดียวกัน 1)
 18. สุขอนามัยของมือ ( ทางเลือก: ล้างด้วยน้ำเกลือธรรมดา / สบู่และน้ำ ฉีดพ่นด้วยแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ 75%)
 19. สวมชุดผ่าตัดและรองเท้าทำงาน และออกจากพื้นที่ขนถ่ายอุปกรณ์ป้องกัน

ของเสียทางการแพทย์ที่ใช้แล้วทิ้งต้องการเทคโนโลยีการฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำที่อุณหภูมิสูง มักจะวางในกล่องสแตนเลสพิเศษ ผลักเข้าไปในตู้ฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิสูง และฆ่าเชื้อเป็นเวลา 45 นาทีภายใต้แรงดัน 220 kPa และอุณหภูมิสูงและความดันสูง 134 ℃ หมวกกันน็อค แว่นตา และอุปกรณ์อื่น ๆ จะต้องแช่และทำความสะอาดด้วยคลอรีนที่มีสารฆ่าเชื้อ (1000 มก. / ล.) และเช็ดให้แห้งก่อนใช้งาน

ทางเลือกอื่น: ถุงพลาสติกที่ใช้แล้วทิ้งจะต้องเผาในเตาอั้งโล่พิเศษ อุปกรณ์ป้องกันแบบใช้ซ้ำได้จะต้องต้มในหม้อพิเศษเป็นเวลา 45 นาที สำหรับอุปกรณ์ เช่น หมวกกันน็อคที่ไม่สามารถต้มได้ ให้ฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อแล้วนำไปตากแดดเป็นเวลา 45 นาที

สภาพแวดล้อมในการฆ่าเชื้อ

1.หลอดอัลตราไวโอเลต (ถ้ามี)

การฆ่าเชื้อในสิ่งแวดล้อม: ระยะทางที่มีประสิทธิภาพต้องไม่เกิน 2M และเวลาจะเป็น 30-60 นาที เริ่มจับเวลาตั้งแต่ 5-7 นาทีหลังจากเปิดหลอดไฟ เนื่องจากต้องอุ่นหลอดไฟก่อน และต้องใช้เวลาช่วงหนึ่งในการแตกตัวเป็นไอออนออกซิเจนในอากาศเพื่อผลิตโอโซน

การฆ่าเชื้อบทความ: เวลาในการฉายรังสีคือ 20-30 นาทีที่ระยะ 25-60 ซม. ที่มีประสิทธิภาพ

2.คลอรีนที่มีสารฆ่าเชื้อ

 • ทำความสะอาดเปียกสำหรับห้องแยกและห้องอื่น ๆ ทุกวัน (ฉีดน้ำบนพื้นโดยไม่ทำให้เกิดฝุ่น)
 • เช็ดห้องน้ำ, ที่นั่ง, ที่จับประตู, พื้นผิวเฟอร์นิเจอร์, เคาน์เตอร์ ฯลฯ ด้วยคลอรีนที่มีสารฆ่าเชื้อ (500 มก. / ล.)
 • ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อคลอรีน (500 มก./ลิตร) บนพรมปูพื้นบริเวณบัฟเฟอร์

น้ำยาฆ่าเชื้อคลอรีน ได้แก่ :

 • 84 น้ำยาฆ่าเชื้อ: เตรียมด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรท์ (NaClO) ที่มีความเข้มข้น 5.5% ~ 6.5% น้ำกรดไฮโปคลอรัสเป็นที่ต้องการ ซึ่งสามารถใช้ในการฆ่าเชื้อในอากาศในร่ม มือ ผิวหนัง เยื่อเมือก และพื้นผิวของอุปกรณ์จ่ายน้ำสำรอง
 • ของเหลวที่มีสารฟอกขาว (ทางเลือกอื่น: ห้ามสัมผัสผิวหนัง)
 • หรือคลอรีนอื่น ๆ ที่มีผงฆ่าเชื้อคลอรีนที่มีเม็ดฟู่เป็นต้น

ขอบเขตการใช้งาน:

 • พื้นผิววัตถุทั่วไป:ในระหว่างการฆ่าเชื้อเชิงป้องกัน สามารถใช้น้ำยาฆ่าเชื้อที่มีความเข้มข้นของคลอรีนที่มีประสิทธิภาพ 250-500 มก. / ล. เพื่อเช็ด แช่ และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบนพื้นผิวของวัตถุสะอาดต่างๆ เป็นเวลา 10-30 นาที พื้นผิวของวัตถุที่ปนเปื้อนจากโรคติดเชื้อ เชื้อโรคสามารถเช็ด แช่ และฉีดพ่นด้วยสารฆ่าเชื้อที่มีความเข้มข้นของคลอรีนที่มีประสิทธิภาพ 1,000-2000 มก. / ล. เป็นเวลา 10-30 นาที เมื่อพื้นผิวของวัตถุปนเปื้อนสารอินทรีย์ เช่น เลือดและเมือก ความเข้มข้นของคลอรีนที่มีประสิทธิภาพของสารฆ่าเชื้อจะเพิ่มขึ้นเป็น 2,000-1000 มก. / ล.
 • เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร:ไม่แนะนำให้ใช้การฆ่าเชื้อเชิงป้องกัน บนโต๊ะอาหารที่ใช้โดยผู้ป่วยโรคติดเชื้อสามารถแช่และฆ่าเชื้อด้วยสารฆ่าเชื้อที่มีความเข้มข้นของคลอรีนที่มีประสิทธิภาพ 250 มก. / ล. บนพื้นฐานของการทำความสะอาดเป็นเวลา 20 นาที หลังจากการฆ่าเชื้อ ให้ล้างสารฆ่าเชื้อที่เหลือด้วยน้ำสะอาด
 • ผ้า: สำหรับการฆ่าเชื้อเชิงป้องกัน ความเข้มข้นของคลอรีนที่มีประสิทธิภาพคือ 250-400 มก. / ล. แช่ผ้าในสารฆ่าเชื้อเป็นเวลา 20 นาที หลังจากการฆ่าเชื้อ ให้ล้างสารฆ่าเชื้อที่เหลือด้วยน้ำสะอาด สำหรับการฆ่าเชื้อผ้าที่ปนเปื้อนเชื้อโรคจากโรคติดเชื้อ สามารถใช้สารฆ่าเชื้อที่มีความเข้มข้นของคลอรีนที่มีประสิทธิภาพ 500 มก. / ล. เพื่อแช่ผ้าเป็นเวลา 30 นาที หลังจากการฆ่าเชื้อ ให้ล้างสารฆ่าเชื้อที่เหลือด้วยน้ำสะอาด
 • ผักและผลไม้: ในระหว่างการฆ่าเชื้อเชิงป้องกัน ให้ล้างผักและผลไม้ก่อน จากนั้นแช่ ล้างและฆ่าเชื้อด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อที่มีความเข้มข้นของคลอรีนที่มีประสิทธิภาพ 100-200 มก./ลิตร เป็นเวลา 10 นาที และล้างสารฆ่าเชื้อที่ตกค้างด้วยน้ำสะอาดหลังการฆ่าเชื้อ
 • น้ำ: เติมคลอรีนที่มีสารฆ่าเชื้อในปริมาณที่เหมาะสม (ประมาณ 0.5-10 กรัม) ลงในน้ำแต่ละลูกบาศก์เมตร และเก็บคลอรีนที่เหลือไว้ที่ 0.3-05 มก./ลิตร หลังจากผ่านไป 30 นาที ในกรณีการฆ่าเชื้อในน้ำดื่ม คุณภาพน้ำหลังการฆ่าเชื้อต้องเป็นไปตามมาตรฐานน้ำดื่ม
 • อากาศ: โดยทั่วไป ยกเว้นน้ำกรดไฮโปคลอรัส สารฆ่าเชื้ออื่นๆ ไม่สามารถใช้สำหรับการฆ่าเชื้อในอากาศได้ ขจัดแหล่งกำเนิดมลพิษ ปิดประตูและหน้าต่าง และใช้สารละลายกรดไฮโปคลอรัสที่มีความเข้มข้น 100 มก./ลิตร ร่วมกับเครื่องฉีดละอองพิเศษเพื่อลดสารละลายเดิมเหลือ 10 ~ 20 มล./ม. เมื่อไม่มี ³ ปริมาณ สเปรย์ฆ่าเชื้อ ออกฤทธิ์นาน 30 นาที นำไปใช้ได้
 • มือ: โดยทั่วไป ยกเว้นน้ำไฮโปคลอไรท์ คลอรีนอื่นๆ ที่มีสารฆ่าเชื้อไม่สามารถใช้สำหรับการฆ่าเชื้อที่มือได้ ใช้สารละลายกรดไฮโปคลอรัสที่มีความเข้มข้น 150 มก. / อย่างมีประสิทธิภาพ การฆ่าเชื้อด้วยมือ: ใช้ยาฆ่าเชื้อที่เพียงพอเพื่อให้ครอบคลุมหรือแช่ชิ้นส่วนที่จะฆ่าเชื้อเป็นเวลา 1 นาที การฆ่าเชื้อที่มือเพื่อการผ่าตัด: หลังการล้างมือด้วยการผ่าตัด ให้ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อในปริมาณที่เหมาะสมและทาให้ทั่วผิวหนังใต้มือ แขนท่อนบน และต้นแขนเป็นเวลา 3 นาที
 • ผิวหนังและเยื่อเมือก: โดยทั่วไป ยกเว้นน้ำกรดไฮโปคลอรัส คลอรีนอื่นๆ ที่มีสารฆ่าเชื้อไม่สามารถใช้สำหรับการฆ่าเชื้อที่ผิวหนังและเยื่อเมือก ใช้สารละลายที่เป็นกรดไฮโปคลอรัสที่มีความเข้มข้น 100 มก. / ล. เพื่อฉีดไวน์ในส่วนที่จะฆ่าเชื้อจนทั่ว หรือเช็ดด้วยสำลีก้านหรือผ้าก๊อซที่แช่น้ำยาฆ่าเชื้อ

การฆ่าเชื้อบทความของผู้ป่วย

1.เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดความดันโลหิต ถังออกซิเจน และอุปกรณ์อื่นๆ (ถ้ามี)

 • แช่หรือเช็ดเทอร์โมมิเตอร์ด้วยแอลกอฮอล์ 75% เป็นเวลา 1 นาที
 • สำหรับอุปกรณ์ที่ไม่สามารถแช่น้ำได้ ให้เช็ดด้วยแอลกอฮอล์ 75% เป็นเวลา 1 นาที

2.สิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันสำหรับผู้ป่วย

1) ของเสียของผู้ป่วย เช่น กระดาษทิชชู่ ควรใส่ในถุงปิดก่อนทิ้ง (ถังขยะพิเศษและถุงพลาสติกใช้แล้วทิ้ง หมายถึง การฆ่าเชื้อ)

2) ชุดอาหารพิเศษสำหรับผู้ป่วย: จาน ถ้วย เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร ฯลฯ จะต้องผ่านการฆ่าเชื้อด้วยวิธีต่อไปนี้:

 • แช่น้ำยาฆ่าเชื้อด้วยความเข้มข้นของคลอรีนที่มีประสิทธิภาพ 250 มก. / ล. สำหรับการฆ่าเชื้อเป็นเวลา 20 นาทีและล้างสารฆ่าเชื้อที่เหลือด้วยน้ำสะอาดหลังการฆ่าเชื้อ หรือ,
 • ล้างด้วยน้ำสบู่ แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด แล้วต้มในหม้อพิเศษที่อุณหภูมิสูงเป็นเวลา 10 นาที

3) เครื่องนอนและเครื่องใช้ในห้องน้ำ

ผ้าขนหนู ผ้าปูที่นอน ผ้าปูที่นอน และผ้าอื่นๆ จะต้องแช่ในสารฆ่าเชื้อที่มีความเข้มข้นของคลอรีนที่มีประสิทธิภาพ 500 มก. / ล. เป็นเวลา 30 นาที หลังจากการฆ่าเชื้อ ให้ล้างสารฆ่าเชื้อที่เหลือด้วยน้ำสะอาด

4) อุจจาระของผู้ป่วย

ต้องใช้ถังพิเศษในการบรรทุก และห้ามปล่อยลงท่อระบายน้ำโดยตรง

 • โดยปกติ ผงฟอกขาว 50 กรัม หรือน้ำยาฆ่าเชื้อ 2000 มล. ที่มีความเข้มข้นของคลอรีนที่มีประสิทธิภาพ 20000 มก./ลิตร สามารถเติมเพื่อฆ่าเชื้อสารคัดหลั่งและ/หรืออุจจาระของผู้ป่วยทุกๆ 2,000 มล.
 • การขับถ่ายและอาเจียนของผู้ป่วยโรคปอดบวม Coronavirus ใหม่สามารถเพิ่มด้วย bleach Powder 100g หรือมีคลอรีนที่มีประสิทธิภาพ (โบรมีน) 20000mg/L น้ำยาฆ่าเชื้อ 4000ml ต่อ 2000ml
 • สำหรับการหลั่งหนืดและ / หรือการขับถ่าย สามารถใช้สารฆ่าเชื้อที่มีความเข้มข้นของคลอรีนที่มีประสิทธิภาพ 50000 มก. / ล. ตามสารฆ่าเชื้อ 2 ส่วน และสารคัดหลั่ง 1 ส่วน และ/หรือการขับถ่าย ให้ผสมและคนให้เข้ากันแล้วพักไว้นานกว่า 120 นาที

3.ในห้องโดดเดี่ยว

พื้นผิวที่ผู้ป่วยสัมผัสบ่อยควรทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออย่างน้อยทุกวัน

4.หากมีคลอรีนที่มีสารฆ่าเชื้อไม่เพียงพอ

ทางเลือก:

 • ของเสียสามารถเผากลางแจ้งได้ (เก็บให้ห่างจากแหล่งน้ำ)
 • ของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวันและอุปกรณ์ป้องกันที่ต้องนำกลับมาใช้ใหม่จะต้องต้มในหม้อพิเศษเป็นเวลา 10 นาที
 • สำหรับอุปกรณ์ที่ไม่สามารถต้มได้ ให้ฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อแล้วนำไปตากแดดเป็นเวลา 45 นาที

การกำจัดของเสียทางการแพทย์

หากไม่มีระบบสาธารณสุขในท้องถิ่นจัดการกับของเสียดังกล่าว เตรียมกล่องหรือขุดบ่อ (เก็บให้ห่างจากแหล่งน้ำ) เตรียมชั้นแยกฆ่าเชื้อไว้ข้างใน ใส่ของเสียที่บำบัดแล้วลงในกล่อง ปิดกล่อง หรือ ฝังไว้ในหลุม

โครงสร้างมีดังนี้:

 1. หลังจากโรยปูนขาวให้ปิดกล่องหรือเติมดิน
 2. ตำแหน่ง: ของเสีย
 3. ชั้นบนสุด: มะนาวไฮเดรต (มะนาวไฮเดรต)
 4. ชั้นกลาง 1: ชั้นกรวด (ก้อนกรวดขนาดเท่ากำปั้น)
 5. ชั้นกลาง 2: ชั้นถ่าน (เผาเอง)
 6. ชั้นต่ำสุด: ทรายละเอียดและกรวด (กรวดขนาดนิ้ว)

หากมีศพของเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายอยู่ในพื้นที่ จะต้องเข้ารับการบำบัดที่จุดเกิดเหตุ เผาหรือฝังตามวิธีข้างต้น


การรักษา: การดูแลมาตรฐาน

ในกรณีที่ไม่มีอุปกรณ์ทางการแพทย์พิเศษที่บ้าน หลักการพยาบาลมีดังนี้:

การพยาบาลขั้นพื้นฐานและการสนับสนุนทางโภชนาการ

1.ส่วนที่เหลือของเตียง: ผู้ป่วยกำลังพักผ่อนในห้องแยก

2.มั่นใจในคุณค่าทางโภชนาการและความชื้น

 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับพลังงานเพียงพอ: ดื่มน้ำน้ำตาล
 • ความสมดุลของอิเล็กโทรไลต์: ถ่ายน้ำเกลือได้
 • อาหารมื้อเบา: เพื่อให้แน่ใจว่ามีโปรตีนเพียงพอ คุณสามารถทานไข่นึ่ง ผักและผลไม้ ฯลฯ
 • อาหารเสริม: วิตามินรวม หรือวิตามินซี อาหารเสริมสังกะสี อาหารเสริมกรดนิโคตินิก ฯลฯ

3.การตรวจจับอุณหภูมิ: ช่วงอุณหภูมิปกติคือ 36°2 ~ 37°3

 • ปรอทวัดไข้รักแร้ วัดเวลาประมาณ 5 นาที
 • สำหรับเทอร์โมมิเตอร์แบบอิเล็กทรอนิกส์ โปรดดูคู่มือ
 • สถานะไข้สูง: วัดอุณหภูมิร่างกายทุกๆ 1-2 ชั่วโมง และบันทึกเวลาและอุณหภูมิระหว่างการวัด
 • ไข้ไม่สูง: วัดอุณหภูมิร่างกายทุก 4 ชั่วโมง

ยา

รายการยาที่ให้ไว้ด้านล่าง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการอนุมัติและรายการยาทางคลินิกของหน่วยงานกำกับดูแลทางการแพทย์ในท้องถิ่นในสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป จีน ญี่ปุ่น และอินเดีย อาจไม่ได้รับการอนุมัติในท้องถิ่นหรือไม่สามารถรับยาได้ ดังนั้น รายการต่อไปนี้ใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น

รายชื่อยาต้านไวรัส

ไม่แนะนำให้ใช้ยาต้านไวรัสมากกว่าสามตัวพร้อมกัน ในกรณีของพิษและผลข้างเคียงที่ทนไม่ได้ ควรหยุดใช้ยาที่เกี่ยวข้อง สำหรับการรักษาผู้ป่วยที่ตั้งครรภ์และผู้ป่วยที่คลอดบุตร เราควรพิจารณาจำนวนสัปดาห์ของการตั้งครรภ์ เลือกยาที่มีผลกระทบต่อทารกในครรภ์น้อยที่สุด และพิจารณาว่าจะรักษาหลังจากสิ้นสุดการตั้งครรภ์หรือไม่ และแจ้งให้ทราบ

[1-6] ต่อไปนี้คือยาต้านไวรัสที่ออกสู่ตลาดมาหลายปีแล้วด้วยราคาและความสามารถในการเข้าถึงที่ค่อนข้างสูง:

1、 อินเตอร์เฟอรอน-อัลฟา( Interferon-alpha,IFN-α)

สำหรับผู้ใหญ่ ครั้งละ 5 ล้าน U หรือเทียบเท่า เติมน้ำปราศจากเชื้อ 2 มล. สำหรับฉีดวันละสองครั้ง สูดดมเป็นละออง และระยะเวลาการรักษาต้องไม่เกิน 10 วัน

2、Ribavirin+IFN-α(The dose is the same as above,ขนาดยาเท่ากับด้านบน)

Ribavirin ผู้ใหญ่ 500 มก. / ครั้ง, ฉีดเข้าเส้นเลือดดำ 2 ถึง 3 ครั้งต่อวัน, หลักสูตรการรักษาไม่เกิน 10 วัน;

3、ไรบาวิริน+โลปินาเวียร์/ริโทนาเวียร์Ribavirin+Lopinavir/Ritonavir)

Lopinavir/ritonavir ผู้ใหญ่ 200 มก./50 มก./แคปซูล ครั้งละ 2 แคปซูล วันละสองครั้ง

 • โรคปอดบวมจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ Kaletra ซึ่งเป็นแบรนด์เชิงพาณิชย์ของ Lopinavir/Ritonavir เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2020 ตามรายงานของ FT AbbVie ได้ละทิ้งสิทธิบัตร Kaletra (Lopinavir/Ritonavir) เพื่อเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนยาจากการระบาดของโรคปอดบวมคราวน์ใหม่ทั่วโลก

ใช้ร่วมกัน: ribavirin 500 มก. / ครั้งสำหรับผู้ใหญ่, ฉีดเข้าเส้นเลือดดำ 2 ถึง 3 ครั้งต่อวันและระยะเวลาการรักษาไม่เกิน 10 วัน;

4、คลอโรควิน ฟอสเฟตChloroquine Phosphate

สำหรับผู้ใหญ่อายุ 18 ~ 65 สำหรับผู้ที่มีน้ำหนักมากกว่า 50 กก. ครั้งละ 500 มก. วันละสองครั้งเป็นเวลา 7 วัน ถ้าน้ำหนักตัวน้อยกว่า 50 กก. 500 มก. แต่ละครั้งในวันแรกและวันที่สอง วันละสองครั้ง 500 มก. แต่ละครั้งในวันที่สามถึงเจ็ด วันละครั้ง;

5、อาร์บิดอลArbidol)

ผู้ใหญ่ 200 มก. วันละ 3 ครั้ง ระยะเวลาการรักษาไม่เกิน 10 วัน

6、อะซิโทรมัยซินAzithromycin)

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2020 ทีมงานของ Didier raoulta นักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศส ได้รับการยอมรับจากวารสารวิทยาศาสตร์ International Journal of antimicrobial agents ที่มีการตรวจสอบโดยเพื่อน ผลการวิจัยทางคลินิกที่ตีพิมพ์พบว่า hydroxychloroquine sulfate มีผลอย่างมากต่อผู้ป่วย covid-2019

ในการทดลองทางคลินิกที่มีผู้ป่วยติดเชื้อ covid-2019 จำนวน 36 ราย (ไม่มีอาการ, 22 อาการของการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนและ 8 อาการของการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่าง) อัตราติดลบของไวรัส nasopharyngeal swab ในผู้ป่วยวันที่ 6: 100% ได้รับการรักษาด้วย ไฮดรอกซีคลอโรควินและ Azithromycin; 57.1% ของผู้ป่วยได้รับยาไฮดรอกซีคลอโรควินเพียงอย่างเดียว กลุ่มควบคุมเท่ากับ 12.5% ​​(P <0.001) และประสิทธิภาพของยาในผู้ป่วยตามอาการมีนัยสำคัญมากกว่ากลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีอาการ

การปรับปรุงครั้งใหญ่ที่สุดของการทดลองทางคลินิกครั้งนี้และการทดลองก่อนหน้านี้คือ พบว่าประสิทธิภาพในการกำจัดไวรัสนั้นสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อรวมกับยาปฏิชีวนะอะซิโธรมัยซินจาก macrocyclic lipid แม้จะเปลี่ยนเป็นลบในวันที่สามหลังจากการลงทะเบียน และกลายเป็นลบอย่างสมบูรณ์ในวันที่หก ซึ่งสั้นกว่าเวลาที่รายงานในวรรณคดีครั้งก่อนมาก (covid-19 เวลาเฉลี่ยของไวรัสกลายเป็นลบในผู้ป่วยชาวจีนคือ 20 วัน , ระยะเวลาที่ยาวที่สุดคือ 37 วัน)

 • ขนาดยาไฮดรอกซีคลอโรควินคือ 200 มก. รับประทาน 3 ครั้งต่อวันเป็นเวลา 10 วัน
 • ขนาดยา azithromycin คือ 500 มก. รับประทานในวันที่ 1 และ 250 มก. ต่อวันในวันที่ 2 ถึง 4

รายการต่อไปนี้ [7-12] เป็นรายการยาที่ค่อนข้างใหม่ที่พัฒนาขึ้นสำหรับการรักษาโรคติดเชื้อ COVID-19 โดยเฉพาะ [7-11] ส่วนใหญ่เป็นสารชีวภาพและยาเตรียมฉีด พวกเขามักจะต้องการการขนส่งและการเก็บรักษาโซ่เย็น 12 การเตรียมช่องปากสามารถขนส่งและเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้อง

7、Ronapreve(Casirivimab&Imdevimab,คาซิริวิแมบ&อิมเดวิแมบ) การรักษา&PEP(Treatment&PEP)

Casirivimab & imdevimab เรียกว่า regen-cov ในสหรัฐอเมริกาและ ronapreve ในประเทศและภูมิภาคอื่น ๆ

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 MHLW ได้อนุมัติให้ Ronapreve รักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อ COVID-19 เล็กน้อยถึงปานกลางโดยการให้ยาทางหลอดเลือดดำ

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 FDA ของสหรัฐอเมริกาได้ปรับปรุงการอนุญาตให้ใช้ regen-cov ในกรณีฉุกเฉิน (EUA) สำหรับการบำบัดด้วยแอนติบอดี covid-19 ค็อกเทล: ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นโรค covid-19 ที่รุนแรงได้รับการป้องกันโรคหลังการสัมผัส (PEP) คนเหล่านี้ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนหรือไม่คาดว่าจะสร้างภูมิคุ้มกันที่เพียงพอต่อการฉีดวัคซีนและได้สัมผัสกับผู้ติดเชื้อ sars-cov-2 หรือเนื่องจากการติดเชื้อเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมของสถาบันเดียวกัน (เช่นบ้านพักคนชราหรือเรือนจำ) ความเสี่ยงต่อการสัมผัสกับผู้ติดเชื้อมีสูง

Regen-cov ถูกให้เดือนละครั้งแก่ผู้ที่ต้องการการบริหารซ้ำเนื่องจากการได้รับสารอย่างต่อเนื่อง

8、เรมเดซิเวียร์Remdesivir):หลังการระบาด ยาตัวใหม่ตัวแรกได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการรักษา COVID-19

Veklury (remdesivir) เวคลูรี (เรมเดซิเวียร์) ถูกคิดค้นโดยสถาบันต้านไวรัสแห่งกิเลียดในสหรัฐอเมริกา Veklury มีฤทธิ์ต้านไวรัสในวงกว้างในสัตว์และในหลอดทดลอง และสามารถต่อสู้กับเชื้อโรคไวรัสใหม่ๆ ได้มากมาย รวมถึงไวรัสอีโบลา ไวรัสซาร์ส ไวรัสมาร์บูร์ก กลุ่มอาการระบบทางเดินหายใจในตะวันออกกลาง และไวรัส SARS-CoV-2 ที่ก่อให้เกิดโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2020 (ตามเวลาสหรัฐฯ) วารสารการแพทย์นิวอิงแลนด์ (NEJM) ตีพิมพ์ผลการศึกษาทางคลินิกระยะที่ 3 องก์-1 ของสถาบันโรคภูมิแพ้และโรคติดเชื้อแห่งชาติ (NIAID) นี่เป็นการทดลองแบบ double-blind ที่ควบคุมด้วยยาหลอกเพื่อศึกษา Gillie's Science ในการพัฒนายาต้านไวรัส Reed Veklury สำหรับผู้ใหญ่ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยโรคปอดอักเสบจากโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่ไม่รุนแรงหรือรุนแรง บนพื้นฐานของผลลัพธ์เบื้องต้นที่เผยแพร่บน NEJM ในเดือนพฤษภาคม 2020 ผลสุดท้ายของการทดลอง ACTT-1 แสดงให้เห็นว่าในการประเมินผลลัพธ์หลายรายการสำหรับโรคปอดบวม Coronavirus ใหม่ Reed's แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ที่สม่ำเสมอและมีนัยสำคัญทางคลินิกเมื่อเทียบกับยาหลอก ผลสุดท้ายของการทดลองแสดงให้เห็นว่าเวลาฟื้นตัวของผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วย redcivir นั้นเร็วกว่าที่รายงานไว้ก่อนหน้านี้

มีโรงงานผลิตยาเกือบ 30 แห่งทั่วโลกที่ผลิตเรมเดซิเวียร์เอนกประสงค์

9、Sotrovimab 

เดิมชื่อ vir-7831 หรือ gsk4182136 เป็นโมโนโคลนอลแอนติบอดีแบบโดสเดียวที่ต่อต้าน sars-cov-2 โดยมุ่งเป้าไปที่อีพิโทปที่อนุรักษ์ไว้ของโปรตีน "สไปค์" ซึ่งไม่น่าจะกลายพันธุ์เมื่อเวลาผ่านไป (ซึ่งอาจทำให้ดื้อยาได้ยากขึ้น) Sotrovimab ผสมผสานเทคโนโลยี xtend ของ xencor และได้รับการออกแบบมาเพื่อให้มีความเข้มข้นสูงในปอดเพื่อให้แน่ใจว่ามีการแทรกซึมเข้าไปในเนื้อเยื่อทางเดินหายใจที่ได้รับผลกระทบจาก sars-cov-2 อย่างเหมาะสมและมีครึ่งชีวิตที่ยาวนานขึ้น ข้อมูลพรีคลินิกแสดงให้เห็นว่าไม่เพียงแต่ป้องกันไวรัสไม่ให้เข้าสู่เซลล์ที่แข็งแรง แต่ยังกำจัดเซลล์ที่ติดเชื้อด้วย

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 GlaxoSmithKline และเทคโนโลยีชีวภาพ vir ประกาศว่าองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกาได้อนุมัติให้ใช้ sotrovimab ในกรณีฉุกเฉิน (EUA) ในการรักษาผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้ป่วยเด็กที่เป็นผู้ป่วยโรคโควิด-19 ในระดับเล็กน้อยถึงปานกลาง (อายุ 12 ปีขึ้นไป น้ำหนักอย่างน้อย 40 กก.) ผู้ป่วยเหล่านี้มีผลตรวจเป็นบวกสำหรับไวรัส sars-cov-2 และมีความเสี่ยงสูงที่จะลุกลามสู่ covid-19 ที่รุนแรง รวมทั้งต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลหรือเสียชีวิต

10、Etesevimab (LY-CoV555)

เอเตเซวิแมบเป็นแอนติบอดีที่ปรับสภาพให้เป็นกลางของโมโนโคลนอลของมนุษย์ชนิดลูกผสม มันจับกับโดเมนการจับตัวรับโปรตีนขัดขวางที่พื้นผิว sars-cov-2 ที่มีความสัมพันธ์และความจำเพาะสูง และสามารถปิดกั้นการเชื่อมโยงระหว่างไวรัสและตัวรับที่พื้นผิวเซลล์เจ้าบ้าน ACE2 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทีมวิจัยและพัฒนาได้แนะนำการกลายพันธุ์ของจุดในแอนติบอดี IgG1 ตามธรรมชาติของมนุษย์เพื่อขจัดผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ เช่น ความเสียหายของเนื้อเยื่อ

11、Bamlanivimab (JS016 or LY-CoV016)

Bamlanivimab เป็นโมโนโคลนอลแอนติบอดี IgG1 ที่ทรงพลังและเป็นกลางต่อโปรตีนขัดขวาง sars-cov-2 การวิจัยและพัฒนามีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันไม่ให้ไวรัสเกาะและเข้าสู่เซลล์ของมนุษย์ เพื่อทำให้ไวรัสเป็นกลางและอาจป้องกันและรักษา covid-19 บัมลานิวิแมบเป็นแอนติบอดีที่ระบุได้จากตัวอย่างเลือดที่เก็บจากผู้ป่วยฟื้นฟูโควิด-19 รายแรกในสหรัฐอเมริกา

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 (ตามเวลาฝั่งตะวันออกของสหรัฐฯ) Eli Lilly และบริษัทต่างๆ ได้ประกาศว่า US FDA ได้ให้การรักษาแบบผสมผสานแอนติบอดีที่เป็นกลาง: bamlanivimab (ly-cov555) 700 มก. และ etesevimab (js016 หรือ ly-cov016) อนุญาตให้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน 1400 มก. ( EUA) สำหรับการรักษาผู้ป่วย covid-19 ระดับอ่อนและปานกลางที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป ที่มีความเสี่ยงสูงที่จะรุนแรงถึงขั้นรุนแรงหรือเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

Bamlanivimab เพียงอย่างเดียวได้รับอนุญาตในหลายประเทศ ในขณะที่โครงการร่วมของ bamlanivimab และ etesevimab ได้รับอนุญาตให้ใช้ในกรณีฉุกเฉินในสหรัฐอเมริกาและอิตาลี

12、Favipiravir(Oral tablet)ฟาวิพิราเวียร์(ยาเม็ดปาก)

Favipiravir รหัสการวิจัยและพัฒนาฟาวิพิราเวียร์ T-705 พัฒนาโดย FUJIFILM Toyama Chemical Co., Ltd., FFTC ประเทศญี่ปุ่น เป็นยาต้านไวรัสสำหรับรักษาโรคไข้หวัดใหญ่ที่ดื้อยาในญี่ปุ่น กำลังมีการศึกษาเพื่อรักษาโรคติดเชื้อไวรัสชนิดอื่นๆ รวมทั้งไวรัสอีโบลา (ไวรัสอีโบลา), โควิด-19 (SARS-COV-2), ไวรัสลาซา (T-705) และโทยามะ กลุ่มอาการทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (mers COV)

ในปี 2020 06 Reed และ Remdesivir (favipiravir) ได้รับการอนุมัติในอินเดียสำหรับการรักษาการติดเชื้อ coronavirus เฉียบพลันรุนแรง (COVID-19)

การรักษาตามปกติสำหรับผู้ใหญ่ที่มียาฟาวิพิราเวียร์คือ 5 วัน 1600 มก. วันละครั้ง วันละสองครั้ง; ตั้งแต่วันที่ 2 ถึงวันที่ 5 600 มก. วันละสองครั้ง

มีโรงงานผลิตยาเกือบ 100 แห่งในโลกที่ผลิตยาฟาวิพิราเวียร์รุ่นทั่วไป

รายชื่อยาภูมิคุ้มกัน

การติดเชื้อ COVID-19 ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายโจมตีตัวเอง ทำให้เกิดการอักเสบและอักเสบ ผู้ป่วยจำเป็นต้องใช้ยากดภูมิคุ้มกันเพื่อต่อสู้กับการอักเสบ

1.พลาสมาพักฟื้น(Convalescent plasma)

เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคลุกลามอย่างรวดเร็ว รุนแรง และอันตรายรุนแรง

2.การฉีดเชื้อ covid-19 ของมนุษย์ อิมมูโนโกลบูลิน ทางเส้นเลือด(Intravenously injected covid-19 human immunoglobulin)

สามารถใช้ในกรณีฉุกเฉินสำหรับผู้ป่วยทั่วไปและผู้ป่วยรุนแรงที่มีโรคลุกลามอย่างรวดเร็ว ปริมาณที่แนะนำคือ 20 มล. สำหรับแบบธรรมดาและ 40 มล. สำหรับแบบหนัก ซึ่งสามารถฉีดซ้ำได้วันเว้นวันตามอาการของผู้ป่วยที่ดีขึ้น และจำนวนครั้งทั้งหมดต้องไม่เกิน 5 ครั้ง

3、Actemra (Tocilizumab)โทซิลิซูแมบ

Tocilizumab โทซิลิซูแมบสามารถใช้ได้ในผู้ป่วยที่มีรอยโรคทั้งปอดและผู้ป่วยขั้นรุนแรง และระดับ IL-6 จะเพิ่มขึ้นในห้องปฏิบัติการ การใช้งานเฉพาะ: ปริมาณแรกคือ 4 ~ 8 มก. / กก. ปริมาณที่แนะนำคือ 400 มก. น้ำเกลือปกติ 0.9% เจือจางเป็น 100 มล. และเวลาในการแช่มากกว่า 1 ชั่วโมง สำหรับผู้ที่มีผลการรักษาไม่ดีในครั้งแรก สามารถใช้ได้ 14 ครั้งหลังจากใช้ยาครั้งแรก 12 ชั่วโมง (ขนาดเท่าเดิม) จำนวนการบริหารสะสมสูงสุด 2 เท่า และสูงสุด ปริมาณครั้งเดียวไม่เกิน 800 มก. ให้ความสนใจกับปฏิกิริยาการแพ้. เป็นสิ่งต้องห้ามสำหรับผู้ที่มีการติดเชื้อเช่นวัณโรค

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ปีที่ 25 โรชประกาศว่าองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกาได้อนุญาตให้ใช้ตัวยับยั้งตัวรับ IL-6 ทางหลอดเลือดดำ Actemra/RoActemra (tocilizumab) ในกรณีฉุกเฉิน (EUA) ในการรักษาผู้ใหญ่ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ติดเชื้อ COVID-19 (COVID-19) และเด็กอายุ สองและมากกว่า ผู้ป่วยเหล่านี้ได้รับคอร์ติโคสเตียรอยด์ที่เป็นระบบและต้องการการจ่ายออกซิเจนแบบเสริม การช่วยหายใจทางกลที่ไม่รุกรานหรือแบบลุกลาม หรือการเติมออกซิเจนในเยื่อหุ้มเซลล์ภายนอก (ECMO)

4、ALZUMAb(Itolizumab)

Itolizumab เป็นโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อต้าน cd6 IgG1 ที่สร้างภูมิคุ้มกัน ได้รับการอนุมัติให้ออกสู่ตลาดในอินเดียในปี 2556 นอกจากนี้ยังเป็นโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อต้าน cd6 ตัวแรกของโลก

เมื่อวันที่ 2020, 07, 10, Bicon, บริษัทชีวเวชภัณฑ์ของอินเดีย, ประกาศว่าสำนักงานคณะกรรมการยาอินเดีย (DCGI) ได้อนุมัติ ALZUMAb (Itolizumab) 25 มก./5 มล. การเตรียมทางหลอดเลือดดำสำหรับการรักษาโรคความทุกข์ทางเดินหายใจเฉียบพลันระดับปานกลางถึงรุนแรง (ARDS) ที่เกิดจากเชื้อใหม่ โรคปอดบวมจากเชื้อโคโรนาไวรัส (โควิด-19) และรักษาด้วยกลุ่มอาการปล่อยไซโตไคน์ (CRS)

5、Baricitinib (Oral tablet)ยาเม็ดปากเปล่า

Baricitinib เป็นตัวยับยั้ง JAK ซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในการรักษาโรคอักเสบต่างๆ

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกาได้แก้ไขการอนุญาตการใช้ในกรณีฉุกเฉิน (EUA) ของยาบาริซิทินิบ และขณะนี้อนุญาตให้ใช้ยาบาริซิทินิบเพียงอย่างเดียวในการรักษาผู้ใหญ่ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและผู้ป่วยโรคโควิด-19 ในเด็กที่มีอายุ 2 ปีขึ้นไปซึ่งต้องการออกซิเจนเสริม การช่วยหายใจทางกลที่ไม่รุกล้ำหรือรุกราน หรือการเติมออกซิเจนของเยื่อหุ้มเซลล์ภายนอก (ECMO)

 • ตาม EUA ฉบับแก้ไข ไม่จำเป็นต้องให้ baricitinib กับ veklury อีกต่อไป
 • Baricitinib ยังไม่ได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการจาก FDA สำหรับการรักษา covid-19

6、Tofacitinib(Oral tablet) ยาเม็ดปากเปล่า

Tofacitinib ซึ่งเป็นสารยับยั้ง JAK ยังไม่ได้รับการอนุมัติหรืออนุญาตให้ใช้รักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ผลของการทดลองทางคลินิกระยะที่ 3 หยุดโควิด (nct04469114) ของสารยับยั้ง JAK แบบรับประทาน tofacitinib ในการรักษาโรคปอดบวม covid-19 ได้ตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์นานาชาติ New England Journal of Medicine (NEJM)

ผลการศึกษาพบว่า tofacitinib ลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตหรือการหายใจล้มเหลวในผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ติดเชื้อ covid-19 อย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับยาหลอก

ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในการรักษากรณีร้ายแรงและอันตราย

หลักการรักษา: ป้องกันและรักษาภาวะแทรกซ้อน รักษาโรคพื้นฐาน ป้องกันการติดเชื้อทุติยภูมิ และสนับสนุนการทำงานของอวัยวะอย่างทันท่วงที

1.การบำบัดด้วยกลูโคคอร์ติคอยด์: เมทิลเพรดนิโซโลน(Methylprednisolone)

สำหรับผู้ป่วยที่มีดัชนีออกซิเจนลดลง ความก้าวหน้าของการถ่ายภาพอย่างรวดเร็ว และการกระตุ้นการตอบสนองการอักเสบของร่างกายมากเกินไป ควรใช้กลูโคคอร์ติคอยด์ในระยะสั้น (แนะนำโดยทั่วไปเป็นเวลา 3 ~ 5 วัน ไม่เกิน 10 วัน) ปริมาณที่แนะนำเท่ากับ 0.5 ~ 1 มก. / กก. / วันของ methylprednisolone ควรสังเกตว่า glucocorticoids ขนาดใหญ่เนื่องจากฤทธิ์กดภูมิคุ้มกัน อาจทำให้การกวาดล้างของไวรัสล่าช้า

2.เครื่องช่วยหายใจ: ต้องมีการผลิตออกซิเจนและอุปกรณ์ช่วยหายใจ

 • สายสวนจมูกหรือหน้ากากสำหรับสูดดมออกซิเจน
 • การบำบัดด้วยออกซิเจนแบบไหลผ่านจมูกสูงหรือการช่วยหายใจแบบไม่รุกล้ำ
 • เครื่องช่วยหายใจแบบรุกราน
 • การจัดการทางเดินหายใจ: การทำความชื้นในทางเดินหายใจ, ความทะเยอทะยานของเสมหะโดย tracheoscopy เมื่อจำเป็น;
 • การเติมออกซิเจนของเยื่อหุ้มเซลล์ภายนอก (ECMO)

ครอบครัวทั่วไปส่วนใหญ่ไม่มีอุปกรณ์และเงื่อนไขการกู้ภัยข้างต้น ซึ่งใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น


ฉุกเฉิน: การบำบัดทางเลือก

หากคุณต้องการใช้เนื้อหาในส่วนนี้และเชื่อว่าผู้ป่วยอยู่ใน "ทะเลทรายแห่งทรัพยากรทางการแพทย์" แล้ว โปรดเชื่อว่าคุณสามารถอยู่รอดได้

การรักษาไข้สูง

เมื่อผู้ป่วยมีไข้สูง (อุณหภูมิสูงกว่า 38.5 °C ) ให้รักษาตามอาการ

1 .Gypsum(ยิปซั่ม)

หากมียิปซั่ม ให้ต้มยิปซั่ม 15 ~ 30g กับน้ำ กรองยิปซั่มออก นำของเหลวออก หนึ่งครั้งในตอนเช้าและอีกครั้งในตอนเย็น (40 นาทีหลังอาหาร) ค่อยๆ ทานเป็นเวลา 3 วัน หากอาการดีขึ้นแต่ไม่หาย ให้รักษาต่อไปในหลักสูตรที่สองของการรักษา

หากผู้ป่วยมีไข้เล็กน้อย ปริมาณยิปซั่มควรน้อย และอาการไข้จะรุนแรง สามารถเพิ่มปริมาณยิปซั่มได้

2 .Radix Bupleuri

ส่วนผสมในพืชบางชนิดสามารถส่งเสริมการขับเหงื่อและลดอุณหภูมิของร่างกายได้ เช่น การดื่มน้ำสารสกัดจาก Radix Bupleuri

3.การระบายความร้อนทางกายภาพ

หากไม่มียาเย็น ให้ใช้ผ้าขนหนูชุบน้ำร้อน (อุณหภูมิของน้ำอยู่ที่ประมาณ 40°C) แล้วเช็ดบริเวณรักแร้ หน้าผาก ฝ่าเท้า ฝ่ามือ และส่วนอื่นๆ ซึ่งจะทำให้ร่างกายเย็นลง

ยับยั้งไวรัส

ส่วนประกอบในพืชบางชนิดมีหน้าที่ในการยับยั้งแบคทีเรียและไวรัส สามารถสกัดและถ่ายด้วยของเหลวเพื่อต่อสู้กับแบคทีเรียและไวรัส เช่น

 • Strobilanthes cusia (Nees) Kuntze blade
 • Banlangen root รากกล้วย
 • Heartleaf houttuynia herb blade
 • Polygonum tinctorium blade
 • Isatis indigotica fortune blade
 • Indigofera tinctoria Linn stem and leaf

ภูมิคุ้มกัน

ส่วนประกอบในพืชบางชนิดมีฤทธิ์กดภูมิคุ้มกัน และสามารถสกัดและถ่ายด้วยของเหลวเพื่อต่อสู้กับการอักเสบ เช่น

 • Glycyrrhiza uralensis Fisch
 • Folium Perillae
 • Scutellaria baicalensis Georgi
 • Zingiber officinale Rosc
 • Belamcanda chinensis (L.)Redouté

บดพืชแช่ในน้ำเป็นเวลา 30 นาทีกรองสิ่งสกปรกและนำออก

เสมหะ

หากผู้ป่วยมีเสมหะ:

 • Ephedra sinica Stapf
 • Aster tataricus L. f.
 • Tussilago farfara L.

อุปกรณ์ : วิธีทำอ็อกซิเจน ?

ทางเลือกที่ดีที่สุดคือเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ประการที่สองคือการซื้อเครื่องกำเนิดออกซิเจนในครัวเรือน สุดท้าย น้ำอิเล็กโทรไลต์ค่อนข้างอันตรายสำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้ด้านเทคนิค โดยปกติ อาจเป็นเรื่องยากสำหรับครอบครัวที่จะสร้างออกซิเจนให้เพียงพอ และมาตรฐานความเข้มข้นของออกซิเจนทางการแพทย์ขั้นต่ำสากลนั้นมากกว่า 82%

หากผู้ป่วยป่วยหนัก อย่าลืมสร้างออกซิเจนด้วยตัวเอง โปรดปฏิบัติตามประเด็นทางเทคนิคต่อไปนี้:

 1. การใช้ไฟฟ้ากระแสตรงในการอิเล็กโทรไลซ์น้ำคือการทำให้อิเล็กโทรไลต์ด้วยไฟฟ้าของแบตเตอรี่ ไฟฟ้าของระบบไฟฟ้าสามารถชาร์จเข้าแบตเตอรี่แล้วอิเล็กโทรไลต์น้ำ
 2. แรงดันไฟตรงไม่สูงกว่า 30V ซึ่งค่อนข้างปลอดภัย อิเล็กโทรไลต์สำรองออกซิเจนล่วงหน้า
 3. เลือกแผ่นทองแดงเป็นอิเล็กโทรด โปรดจำไว้ว่าอิเล็กโทรดบวกผลิตออกซิเจนและอิเล็กโทรดลบผลิตไฮโดรเจน มีสองถังสำหรับน้ำอิเล็กโทรไลต์ ตรงกลางเชื่อมต่อกับท่อ และถังที่มีขั้วลบเพื่อผลิตไฮโดรเจนอยู่กลางแจ้ง โปรดจำไว้ว่าไฮโดรเจนก่อนเกิดเพลิงไหม้จะลุกไหม้และระเบิด และจะไม่มีแหล่งกำเนิดไฟอยู่รอบๆ

สำหรับคู่มือการใช้งานโดยละเอียดยิ่งขึ้น คุณสามารถค้นหาวิดีโอและแบบฝึกหัดเกี่ยวกับออกซิเจนที่สร้างขึ้นเองได้บนอินเทอร์เน็ต

การผลิตออกซิเจนในน้ำด้วยไฟฟ้า(Electrolytic water oxygen production)


ภาคผนวก

แหล่งอ้างอิง

 1. China National Center for 《Disease Control and prevention New Coronavirus pneumonia diagnosis and treatment plan (trial version 8)
 2. WHO COVID-19 Coronavirus disease (COVID-19) Pandemic

ฉบับ

หมายเลขเวอร์ชันของเอกสารประกอบด้วยห้าส่วน:

 • ส่วนที่ 1 เป็นชื่อโครงการ
 • ส่วนที่ 2 เป็นคำอธิบายของเอกสาร
 • ส่วนที่ 3 คือหมายเลขเวอร์ชันหลักของภาษา: หมายเลขเวอร์ชันของภาษาจีนตัวย่อคือ "0"
 • ส่วนที่ 4 คือ หมายเลขรุ่นวันที่
 • ส่วนที่ 5 คือหมายเลขเวอร์ชันของเฟส

เวอร์ชันภาษาต่างๆ มีดังนี้:

การทำซ้ำเนื้อหา: เนื้อหาของเอกสารจะได้รับการอัปเดตอย่างต่อเนื่องพร้อมกับความคืบหน้าของชุมชนทางการแพทย์

แสดงความขอบคุณ


Link

Poster

Top